Bio-energetisch testen en Bioresonantie

Bioresonantie in het kort

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen.

Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden gemeten, die via een kabel die met de Asyra zijn verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en weer naar de cliënt worden teruggestuurd.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk.

De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Asyra Pro systeem worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende   frequenties gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegen koppelen.

Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. De Asyra Pro heeft een “database” met tienduizenden van deze frequenties.

Contacteer Ons
Voor meer informatie over de vele manieren waarop we uw praktijk en behandelingen kunnen ondersteunen, neemt u contact met ons
Contacteer Ons